Po porannym treningu piłki nożnej i zajęciach z rękodzieła, na których powstały malowane kolorowymi farbami kamienie, wybraliśmy się nad rzekę.


Do miejscowości Prełuki, miejsca docelowego naszej wycieczki, musieliśmy przejść (częściowo pieszo) pięć kilometrów. Droga wiodła przez las i była bardzo malownicza. Nagrodą za nasze wysiłki były zabawy w rzeczce, co przy wysokiej temperaturze panującej tego dnia, było szczególnie przyjemne.
Wieczór upłynął nam na dyskotece. Tańcom i zabawom nie było końca.