Organizator wypoczynku:

Skrzydlate Wakacje
Fundacja SKRZYDŁA DLA EDUKACJI
ul. Jutrzenki 24, 20-538 Lublin

organizator +48 501 068 720 lub info(at)skrzydlatewakacje.pl

Konto Bankowe: Bank Pekao SA 67 1240 5497 1111 0010 7774 6910