Organizator wypoczynku:

Fundacja SKRZYDŁA DLA EDUKACJI
ul. Jutrzenki 24, 20-538 Lublin

sekretariat – tel: 81 536 29 58 lub biuro(at)skrzydla.lublin.pl lub info(at)skrzydlatewakacje.pl

Konto Bankowe: Bank Pekao SA 67 1240 5497 1111 0010 7774 6910