Przedpołudnie upłynęło nam, jak co dzień, na treningu piłki nożnej oraz na zajęciach z rękodzieła. Tym razem pani Agnieszka pokazywała nam co można wyczarować z rolki po papierze toaletowym. Tak więc powstały: kolorowe węże, laleczki, budki dla ptaszków, kotki i inne małe stworzenia.


Jeszcze przed obiadem udało nam się przygotować (grupa młodsza – grupie starszej i na odwrót) – bieg patrolowy. Po ciszy poobiedniej – grupy wraz z wychowawcami wyruszyły na wyznaczone wcześniej trasy. Zadania, które musieliśmy wykonać, były bardzo różne: od bandażowania rannego do tańców i piosenek.

Wieczorem zmęczeni z przyjemnością obejrzeliśmy film pod tytułem: „Dom”.