Organizatorem wypoczynku jest Fundacja SKRZYDŁA DLA EDUKACJI z siedzibą w Lublinie ul. Jutrzenki 24

Fundacja powołana została na początku 2010 r. przez grupę sześciu małżeństw chcących stworzyć przyjazne środowisko do wzrastania dla dzieci i całych rodzin. Podstawowym zadaniem fundacji jest prowadzenie szkoły, jednocześnie podejmuje ona inne inicjatywy mające na celu wspieranie rodziców w edukacji i wychowaniu dzieci. Wszystkie te działania określiliśmy jako „Projekt SKRZYDŁA”.

Projekt ten ma charakter otwarty, zapraszamy więc do udziału w nim wszystkich zainteresowanych.

Najważniejsze projekty prowadzone przez Fundację to: